Reflectie ‘Syrië zonder journalisten’

Thema

Het onderwerp van mijn reflectie is de huidige berichtgeving over de oorlog in Syrië.

Aanleiding

Tijdens mijn stage op de buitenlandredactie van de Volkskrant heb ik geregeld nieuwsberichten moeten schrijven over onderwerpen waar ik helemaal niets van wist. Het moeilijkste aan deze nieuwsberichten vond ik de droge citaten die ik van deskundigen kreeg. Ik sprak nooit de mensen om wie het daadwerkelijk ging, maar schreef wel een verhaal over wat er zich in hun land of in hun leven afspeelt. Gelukkig ging het hierbij slechts om korte nieuwsberichten en maakten andere journalisten met meer kennis van het onderwerp nog langere verhalen over die onderwerpen. Ik geloof dat het heel belangrijk is voor journalisten om de mensen over wie ze schrijven te spreken en de situaties mee te maken.

Dit was voor mij de directe aanleiding om met dit onderwerp aan de slag te gaan voor mijn reflectie. Al vijf jaar lang domineert de oorlog in Syrië het nieuws, maar tegenwoordig durft bijna geen enkele journalist meer daadwerkelijk naar het gebied af te reizen. Syrië is nog steeds een van de meest actuele nieuwsonderwerpen en dus zullen er wel nog steeds verhalen over het land moeten worden gemaakt. Hoe zorg je voor goede berichtgeving als je niet naar het land kunt waar alles gebeurt?

Probleem

Al in 2012 vertelde Midden-Oostencorrespondent Sander van Hoorn van de NOS vanuit Damascus dat er te weinig journalisten en waarnemers in Syrië waren om de juiste informatie te kunnen achterhalen. Inmiddels is het vier jaar later en zijn er alleen nog maar minder journalisten in het door oorlog verscheurde land. Het is een groot conflict dat invloed heeft op de hele wereld en daarom is het belangrijk dat er berichten komen over de situatie. Als het te moeilijk wordt om goed te berichten over Syrië, is dat een probleem. Ik wil te weten komen hoe groot het probleem zoals Van Hoorn omschreef op dit moment is en hoe journalisten met dat probleem omgaan.

Onderzoeksvraag

Kunnen journalisten op een geloofwaardige manier over Syrië berichten zonder dat er ter plaatse journalisten aanwezig zijn?

Deelvragen

Welke mogelijkheden zijn er om verhalen uit Syrië te halen?

Hoe groot is het probleem voor de journalistiek dat er weinig verslaggevers in Syrië zijn?

Welke rol speelt burgerjournalistiek in de berichtgeving over Syrië?

Weten journalisten genoeg over de situatie in Syrië?

Plan van aanpak

Welke mogelijkheden zijn er om verhalen uit Syrië te halen?

Om deze deelvraag te beantwoorden ga ik op zoek naar literatuur over oorlogsverslaggeving. Dit kan specifiek gaan over Syrië, maar bijvoorbeeld ook over oude oorlogen. Op die manier kan ik kijken hoe er in andere oorlogen werd omgegaan met dit probleem en kijken of dit dezelfde manier is als bij Syrië. Ook wil ik deze vraag aan meerdere verslaggevers en correspondenten die veel over Syrië berichten voorleggen.

Hoe groot is het probleem voor de journalistiek dat er weinig verslaggevers in Syrië zijn?

Ik ga op zoek naar artikelen van videofragmenten over dit onderwerp en ook weer op zoek naar literatuur, maar dan wel specifiek over Syrië. Ik verwacht dat ik bij deze deelvraag meer zal hebben aan artikelen van nieuwsmedia waarin journalisten vertellen over Syrië dan aan grote onderzoeken. Daarnaast wil ik ook deze vraag weer voorleggen aan journalisten die over Syrië berichten.

Welke rol speelt burgerjournalistiek in de berichtgeving over Syrië?

Deze vraag wil ik gaan beantwoorden aan de hand van literatuurstudie over User Generated Content uit het Midden-Oosten en door te kijken hoe journalisten gebruik maken van informatie die zij via burgerjournalistiek verkrijgen.

Weten journalisten genoeg over de situatie in Syrië of minder dan ze zouden willen weten?

Ik wil deze vraag beantwoorden door journalisten te interviewen

Relevantie

Zoals ik al eerder omschreef, vond ik het tijdens mijn stage bij de Volkskrant lastig om artikelen te schrijven over situaties die ik niet kende en mensen die ik nooit had gesproken. Bij onderwerpen waar ik weinig mee te maken heb en me niet in heb gespecialiseerd, is dat waarschijnlijk niet zo erg. Syrië daarentegen is een land dat midden in mijn gebied ligt. Sinds iets meer dan twee jaar ben ik mij gaan specialiseren in het Midden-Oosten. Ik denk daarom dat het heel belangrijk is voor mij persoonlijk om te weten hoe ik om moet gaan met een gebied als Syrië waar ik niet zelf naartoe kan reizen. Maar ik ben er van overtuigd dat dat niet alleen voor mij relevant is. Iedere journalist die over het Midden-Oosten verslag doet, moet en wil weten hoe hij dat het beste kan doen. Ik vind dat het voor de journalistiek belangrijk is dat wij als journalisten samen de beste manieren vinden om toch zo goed en eerlijk mogelijk verslag te doen over Syrië. Verkeerde berichtgeving kan grote gevolgen hebben. Het is belangrijk voor het publiek om te weten wat er in Syrië gebeurt. Een verkeerd beeld van de situatie kan negatieve gevolgen hebben op bijvoorbeeld de publieke opinie maar ook op de politiek. Binnen de politiek zouden bijvoorbeeld verkeerdere beslissingen kunnen worden gemaakt over Syrische vluchtelingen. Dat maakt mijn onderzoek op dit moment ontzettend relevant.

Doelgroep

Dit onderzoek is relevant voor alle nieuwsmedia die bezig zijn met internationale berichtgeving. Daarnaast is het ook relevant voor lezers die willen weten hoe hun nieuws wordt gemaakt en om de betrouwbaarheid van hun nieuws na te gaan. Bij het schrijven van deze reflectie richt ik mij echter volledig op journalisten.

Doelstelling

Met mijn onderzoek wil ik graag de journalistiek helpen in de berichtgeving over Syrië. Door een helder inzicht te geven in hoe verschillende journalisten nu verslag doen, hoop ik een goede samenvatting te kunnen geven van de beste manieren om verslag te doen. Dit zal mij zelf helderheid bieden over de mogelijkheden in zo’n lastige situatie, maar ik hoop op dezelfde manier andere journalisten helderheid te kunnen bieden.

Het volledige onderzoek

Reflectie – Syrië zonder journalisten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *