israel_palestine_flag

‘Alleen bij bommen en granaten komen media in actie’

Ik kreeg de opdracht vanuit school (Fontys Hogeschool voor Journalistiek) om me drie weken in één onderwerp te verdiepen. Mijn onderwerp werd het conflict tussen Israël en Palestina. Samen met Lieke Flipsen probeerde ik in het onderstaande artikel deze hoofdvraag te beantwoorden: In hoeverre is onpartijdige berichtgeving mogelijk over het conflict tussen Israël en Palestina door[…]